Gostišče Iršič

Sofinanciranje

Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Naziv operacije: 

ENERGETSKA OBNOVA GOSTIŠČA IN SOB IRŠIČ

 

 

 

Opis operacije:

V okviru  javnega razpisa: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj smo v podjetju Dušan Iršič s.p. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo operacije “ENERGETSKA OBNOVA GOSTIŠČA IN SOB IRŠIČ”. 

 

V okviru projekta »ENERGETSKA OBNOVA GOSTIŠČA IN SOB IRŠIČ« bomo nastanitvene kapacitete in Gostišče Iršič prenovili in s tem dosegli izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti. V okviru projekta bomo sanirali ovoj stavbe, toplotno izolirali mansardo in klet, zamenjali okna z energetsko učinkovitejšimi, zamenjali obstoječo peč s toplotno črpalko, vgradili rekuperator, zamenjali vse armature z varčnejšimi, zmanjšali količino odpadkov s pomočjo dehidratorja, zmanjšali količino vode s pomočjo cisterne za deževnico, namestili konvektorje, potratne sijalke zamenjali z varčnimi sijalkami, izdelali energetsko izkaznico, prenovili spletno stran ter natisnili nov propagandi material kot so brošure, letake, ovojnice za pošto,…

 

Namen  javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.  

 

Namen operacije je izboljšati konkurenčnost podjetja s področja turizma s pomočjo ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi. Cilj operacije je zmanjšanje stroškov poslovanja zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije ter zmanjšanje razvojnega zaostanka podjetja s področja turizma. Rezultat operacije je energetska obnova gostišča in sob Iršič. 

 

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 155.835,05 €.

 

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

 

Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

www.eu-skladi.si